Ogólnopolskie Centrum Prawne - Capital Warszawa

tel. 791 851 150  |  e-mail: biuro@centrumprawne.eu

Wypełnij dokładnie poniższy formularz, a dyżurujący prawnik w odpowiedzi przekaże Ci sugerowaną cenę porady, której potrzebujesz.

Oświadczam, że zgodnie z ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Ogólnopolskie Centrum Prawne Zostałem/łam pouczony/a o prawie do dostępu do moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także o dobrowolnym podaniu danych.
Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z Regulaminem świadczenia usług on-line i akceptuję jego postanowienia.

Obsługa firm

Angażujemy się w sprawy nie tylko klientów indywidualnych, ale również mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm w postaci prowadzenia spraw dotyczących Human Resources i działalności wobec organów administracji państwowej oraz samorządowej. Wykonujemy audyty merytoryczne i prowadzimy negocjacje handlowe z kontrahentami. Obsługujemy nieruchomości, windykacje wierzytelności, spory sądowe i reprezentację przed sądem.

Dowiedz się więcej...