Ogólnopolskie Centrum Prawne - Capital Warszawa

tel. 791 851 150  |  e-mail: biuro@centrumprawne.eu

Prawo pracy jest gałęzią prawa, która określa ogół stosunku pracy między pracodawcą, a pracownikiem. W tej dziedzinie oferujemy Państwu fachowe doradztwo, jak i pełne zaangażowanie podczas rozpraw sądowych.

Reprezentujemy naszych klientów w trakcie postępowań o:

  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę  niezgodnie z prawem,
  • mobbing,
  • bezpodstawne przyznanie kary dyscyplinarnej,
  • zapłatę należnego wynagrodzenia lub odprawy (również za nadgodziny),
  • zwolnienia grupowe,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy (w przypadku umów cywilnoprawnych).


Sporządzamy i recenzujemy umowy: o pracę, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dotyczące nawiązywania stosunku pracy.
Swoje usługi kierujemy także do pracodawców, oferując pomoc w przygotowywaniu regulaminów i wszelkich innych wewnętrznych przepisów wykonywania pracy.

Jeśli szukają Państwo najlepszego prawnika od prawa pracy w Lublinie – służymy pomocą!

Obsługa firm

Angażujemy się w sprawy nie tylko klientów indywidualnych, ale również mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm w postaci prowadzenia spraw dotyczących Human Resources i działalności wobec organów administracji państwowej oraz samorządowej. Wykonujemy audyty merytoryczne i prowadzimy negocjacje handlowe z kontrahentami. Obsługujemy nieruchomości, windykacje wierzytelności, spory sądowe i reprezentację przed sądem.

Dowiedz się więcej...