Ogólnopolskie Centrum Prawne - Capital Warszawa

tel. 791 851 150  |  e-mail: biuro@centrumprawne.eu

"Ius est ars boni et aequi" - Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne

Nasz zawód znamionuje poczucie dużej odpowiedzialności – za własną pracę i dobro innych ludzi. Wynika ono z jednej strony z wartości i etyki jakim hołdujemy, z drugiej zaś strony z kredytu zaufania jakim obdarza nas lokalna społeczność. Zaangażowanie na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym, w trudnej sytuacji życiowej, mniej zamożnym, czy po prostu potrzebującym pomocy wynika także z naszej czysto ludzkiej wrażliwości. Trudno nam przejść obojętnie wobec człowieka, który prosi, bądź potrzebuje pomocy. Dlatego nasze usługi sa skrojone na każda kieszeń. Na pierwszym miejscu stawiamy uczciwość i rzetelne podejście do każdej sprawy. Zawsze staramy się, w ramach naszych możliwości, by pomoc była regularna, bez względu na zasobność portfela klienta.

Obsługa firm

Angażujemy się w sprawy nie tylko klientów indywidualnych, ale również mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm w postaci prowadzenia spraw dotyczących Human Resources i działalności wobec organów administracji państwowej oraz samorządowej. Wykonujemy audyty merytoryczne i prowadzimy negocjacje handlowe z kontrahentami. Obsługujemy nieruchomości, windykacje wierzytelności, spory sądowe i reprezentację przed sądem.

Dowiedz się więcej...