Ogólnopolskie Centrum Prawne - Capital Warszawa

tel. 791 851 150  |  e-mail: biuro@centrumprawne.eu

obsługa prawna lekarzy

W ramach naszej działalności chcielibyśmy ochronić lekarzy wszelkich specjalizacji, przeciwko którym zostały skierowane nieuzasadnione roszczenia mówiące o błędzie lekarskim. Mamy świadomość, jak często prawdziwy błąd medyczny jest mylony z ryzykiem zawodowym, które niesie ze sobą ten ważny zawód.

Chcąc podkreślić, jak bardzo istotny jest dla nas spokój i bezpieczeństwo lekarzy w tym zakresie, nasi profesjonalni prawnicy medyczni z Lublina kompleksową pomoc oraz stałe pakiety ochrony prawnej w specjalnych cenach już od 99 złotych netto. Zapewniamy wsparcie prawne i rzetelną merytoryczną obsługę, do których zalicza się:

  • reprezentacja sądowa i pozasądowa w sprawach roszczeń pacjentów, w tym w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi,
  • reprezentacja sądowa i pozasądowa w sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego,
  • reprezentacja sądowa i pozasądowa w sprawach realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • reprezentacja podczas kontroli prowadzonych przez organy i instytucje uprawnione,
  • udział w negocjowaniu umów i porozumień z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi,
  • postępowania związane z nieuczciwą konkurencją na rynku świadczeń zdrowotnych.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż możliwe usługi będące poza pakietem podlegają indywidualnym uzgodnieniom. Ostateczny kształt i cena takich świadczeń zależy od wyników szczegółowego rozpoznania problemów typowych dla danej specjalizacji lekarskiej.

Kolejnym aspektem prawa medycznego, w którym mamy sposobność prężnie funkcjonować, jest kompleksowa obsługa prawna różnego rodzaju placówek medycznych: przychodni, szpitali, praktyk lekarskich. Obsługujemy zarówno firmy publiczne, jak i prywatne. Doradzamy w sprawach codziennych wchodzących w skład działalności danej placówki, jak i podejmujemy się pełnomocnictwa podczas rozpraw sądowych.
Jak można zatem zauważyć - pracujemy dwutorowo, co jeszcze bardziej potwierdza naszą rozległą wiedzę na temat prawa. W połączeniu z dynamizmem w działaniu i niesłabnącą konsekwencją stanowimy mocny zespół, w którym każdy nasz prawnik medyczny z Lublina stanowi mocne ogniwo, a co więcej -  na pierwszym miejscu zawsze stawia swojego klienta.

Obsługa firm

Angażujemy się w sprawy nie tylko klientów indywidualnych, ale również mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm w postaci prowadzenia spraw dotyczących Human Resources i działalności wobec organów administracji państwowej oraz samorządowej. Wykonujemy audyty merytoryczne i prowadzimy negocjacje handlowe z kontrahentami. Obsługujemy nieruchomości, windykacje wierzytelności, spory sądowe i reprezentację przed sądem.

Dowiedz się więcej...